“VNPT là một hình mẫu bùng nổ trong viễn thông”

Trong ngày làm việc Thứ nhất sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi, ngày 11/2/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lãnh đạo 1 vài bộ, ngành đã thăm và làm việc có Tập đoàn VNPT.

Báo cáo có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo các Bộ, Ngành, ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, năm 2018, mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn, chính sách quản lý có nhiều 1 vàih tân, tranh giành quyết liệt, tuy nhiên nhờ liên tục cải tiến, hoàn thiện cơ chế quản trị, VNPT vẫn đạt kết quả kinh doanh khả quan: Tổng doanh thu toàn VNPT đạt 154.210 tỷ đồng, đạt 98,7% kế hoạch (nếu loại trừ dịch vụ thanh toán trực tuyến qua thẻ cào, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 100,1% kế hoạch), tăng 6,5% so có thực hiện năm 2017; Lợi nhuận đạt 6.445 tỷ đồng, đạt 109,4% kế hoạch, tăng 25% so có thực hiện năm 2017, tính trung bình 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận của Tập đoàn đạt 25,3%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.476 tỷ đồng, đạt 117,5% kế hoạch, tăng 18% so có thực hiện năm 2017…

Bên cạnh đó, VNPT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu tổ chức vận hành theo Quyết định số 2129-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và dự định các điều kiện cần thiết để triển khai công tác cổ phần hóa Công ty mẹ. Cơ cấu tổ chức của VNPT tiếp tục được cải tổ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung tối ưu nguồn lực.

Cụ thể, trong năm 2018 VNPT đã hoàn thành việc tái cấu trúc khối CNTT, thành lập Công ty VNPT-IT. Đây là trụ cột của VNPT về sản xuất phần mềm và các áp dụng CNTT, tạo sức mạnh cho VNPT bứt phá mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số trong các năm thứ hai.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo ở cuộc thăm và làm việc có Tập đoàn VNPT ngày 11/2/2019.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo ở cuộc thăm và làm việc có Tập đoàn VNPT ngày 11/2/2019.

Trong năm 2018, VNPT thực hiện đúng Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, VNPT đã và đang tiếp tục triển khai thoái vốn ở 41 đơn vị cổ phần. Trong năm, VNPT đã bán, thoái vốn, thu hồi vốn được 4 danh mục, có tổng vốn thu được 767,36 tỷ đồng/520,85 tỷ đồng vốn đầu tư. Thành công nhất là việc thoái vốn Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện có số vốn 500 tỷ đồng, thoái vốn được 710 tỷ, tăng 42% so có giá trị công ty.

Theo báo cáo của VNPT, số lượng lao động của Tập đoàn VNPT đến hết Quý 4/2018 là 37.656 người, trong khi đó tổng số lao động thời điểm trước tái cơ cấu năm 2013 là 44.448 người. Tuổi bình quân của lao động toàn Tập đoàn VNPT là 40, lao động dưới 30 tuổi chỉ chiếm 11,39%. Lực lượng lao động lớn tuổi cũng là 1 hạn chế của Tập đoàn trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, số lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 62,40% chứng tỏ chất lượng lao động của VNPT khá tốt.

“Trong quá trình tái cơ câu, Tập đoàn đã tập trung xây dựng Cơ chế tạo động lực cho người lao động, ban hành và triển khai thống nhất, đồng bộ trong toàn Tập đoàn hệ thống thu nhập 3Ps và các chỉ tiêu đánh giá BSC/KPI. Đây chính là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 dao động 28 triệu đồng/tháng”, ông Long cho biết.

Cũng ở buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn VNPT đề xuất đẩy nhanh công đoạn thành lập Công ty Đầu tư quốc tế VNPT (VNPTGlobal) để đầu tư kinh doanh ở phân khúc quốc tế, không chờ đến khi hoàn thành cổ phần hoá Công ty mẹ – Tập đoàn. Đồng thời, VNPT đề xuất cho phép VNPT triển khai dịch vụ MobiMoney.

Phát biểu ở buổi làm việc Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương các nỗ lực vượt bậc cũng như các thành tích nổi trội của VNPT sau 5 năm tái cấu trúc. Phó thủ tướng ví VNPT như 1 “hình mẫu bùng nổ trong viễn thông” khi vừa tái cấu trúc, vừa sản xuất kinh doanh mà vẫn tăng trưởng lợi nhuận cao và ổn định, chắc chắn cuộc sống cho hàng chục ngàn lao động, có nhiều đóng góp trong xây dựng Chính phủ điện tử, Giáo dục thông minh, y tế thông minh, thành phố thông minh (Smart City)…và nhiều chương trình xã hội quan trọng khác.

“Thực lực công ty được đo bằng các chỉ số căn bản như nộp ngân sách và thu nhập người lao động. Với mức thu nhập bình quân người lao động của VNPT đạt 28 triệu đồng/tháng 1 mức khá cao nếu nhân cho hơn 37.000 cán bộ, nhân viên mới thấy được sự đóng góp lớn lao của VNPT có xã hội”, Phó thủ tướng đánh giá.

Phó thủ tướng chỉ đạo, trong năm 2019, VNPT cần tiếp tục nâng cao và khẳng định vai trò và vị trí dẫn dắt trong lĩnh vực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số ở Việt Nam nhằm mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ số ở Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm chuyển nhượng số ở Châu Á vào năm 2030.

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ này, Phó thủ tướng cho rằng, Tập đoàn VNPT cần tiếp tục triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh theo Phương án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT GĐ 2018-2020; Chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Tập đoàn theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng lợi nhuận, đột phá về năng lực tranh giành; Xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp có định hướng chuyển đổi số. Tích cực triển khai công tác cổ phần hóa Công ty mẹ – Tập đoàn VNPT theo chỉ đạo của Chính phủ. Thúc đẩy nhiều dự án chiến lược, dự án chuyển đổi số trong nội bộ, hướng đến mục tiêu xây dựng Tập đoàn chuyển đổi từ 1 nhà khai thác truyền thống thành 1 nhà cung cấp dịch vụ số có mô hình quản trị tiên tiến, hệ thống công cụ vận hành và quản trị công ty tân tiến, đồng bộ.

VNPT tiếp tục tham dự mạnh mẽ vào chuyển đổi quốc gia số, đặc thù là kinh tế số, tiếp tục cùng các Bộ, Ngành, Chính quyền địa phương: Hoàn thiện khung kiến trúc số; Tập trung xây dựng nền móng CSDL mở trên cơ sở kế thừa, tích hợp, chuẩn hóa và chia sẽ các nguồn dữ liệu phong phú, phong phú đã được hình thành ở các đơn vị. Phân tích và chủ động đề xuất có 1 số địa phương, bộ ngành có điều kiện phù hợp, từng bước hoàn thiện, xây dựng các mô hình chuẩn cho việc thực hiện chuyển đổi số; Hỗ trợ, thảo luận bí kíp, chia sẻ và hợp tác có các Ngành, các Tập đoàn kinh tế trọng tâm để cùng thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số ở các công ty.

Theo Phó thủ tướng, 1 trụ cột quan trọng trong xây dựng nền kinh tế số là phải có hạ tầng số. VNPT đang là công ty có hạ tầng tân tiến, rộng khắp cả nước. Vì vậy, Tập đoàn cần tận dụng hạ tầng hiện có, tiếp tục mở rộng hạ tầng mạng lưới tạo nền móng truy nhập Internet tốc độ cao phục vụ chuyển đổi số.

Đồng thời, bám sát các nội dung Đề án Chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đang xây dựng, đóng góp cho Chính phủ, cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số ở Việt Nam.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Duancitygate.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *